Web analītika

Web analītika ir weblapas apmeklējumu datu vākšana, apkopošana un analīze.

Katrai lapai vajadzīgi mērķi un mērķiem jābūt izmērāmiem. Web analītikas rīki ļauj izmērīt, cik lielā mērā lapas dizains atbilsts lapas mērķiem, palīdz saprast, kur tas klibo un kāpēc. Analītika parāda apmeklējumu tendences un ļauj saskatīt lietotāju uzvedības paternus — palīdz labāk saprast lietotājus.

Kopā ar jums mēs noformulēsim lapas mērķus un kritērijus, kā izmērīt cik lielā mērā šie mērķi ir sasniegti. Ievākto datu analīzē gūtās atziņas jūs saņemsiet apkopotas atskaitē kopā ar rekomendācijām uzlabojumiem un idejām turpmākiem pētījumiem.

Mēs organizējam Baltijā lielāko lietojamības konferenci