Lietojamības tests

Lietojamības testā tiek novērtēta lietojamība ar reāliem lietotājiem.

Labākais veids kā saprast, kas strādā un kas nestrādā ir, novērot, kā cilvēki lieto produktu. Uz lietojamības testu tiek uzaicināti produkta auditorijai atbilstoši lietotāji. Viņiem tiek lūgts izpildīt vairākus sagatavotus uzdevumus ar prototipu vai produktu. Lietotāji un to darbības tiek novērotas un ierakstītas. Testa moderators veic piezīmes un uzdod jautājumus.

Jūs piedalīsieties auditorijas noteikšanā, testa uzdevumu sastādīšanā un testa dalībnieku atlasē. Mūsu pieredzējušie moderatori veiks testus un sagatavos detalizētu lietojamības problēmu sarakstu ar skaidrojumiem un ieteikumiem, kā tās risināt. Jūs saņemsiet ieskatu testu norises gaitā: spilgtākos lietotāju komentārus, atsauksmes un stāstus.

Mēs organizējam Baltijā lielāko lietojamības konferenci