Koka tests

Satura organizācijas principi lietotāju prātos mēdz būtiski atšķirties no mājaslapas veidotāju priekšstatiem. Koka tests palīdz novērtēt cik viegli lietotājam atrast interesējošo tēmu mājaslapā. Validējot mājaslapas struktūru jūs noskaidrosiet kur lietotāji meklētu informāciju, vai struktūra ir lietotājam skaidra un intuitīva.

Testā tiek izmantota vienkāršota mājaslapas sturktūra teksta formā. Lietotājiem tiek lūgts atrast informāciju piedāvātajā struktūrā. Testa dalībnieki un to darbības tiek novērotas un ierakstītas. Testa moderators veic piezīmes un uzdod jautājumus.

Jūs saņemsiet detalizētu atskaiti ar testu rezultātiem: izpildes rādītāji, meklēšanas ceļu diagrammas, moderatora novērojumi un lietotāji citāti. Kopā ar jums sagatavosim uzlabotu mājaslapas struktūru.

Mēs organizējam Baltijā lielāko lietojamības konferenci