Kartīšu šķirošana

Bieži vien, lai izveidotu mājaslapas struktūru ir nepieciešams izpētīt lietotāju priekšstatus par satura organizāciju. Kartīšu šķirošana atklāj, vai lietotāji saprot saturu, kā viņi to grupē un kā apzīmē satura grupas.

Tiek atlasīti lietotāji, kuri atbilst produkta auditorijas segmentiem. Dalībnieks saņem iepriekš sagatavotas kartītes ar navigācijas izvēļņu nosaukumiem, lapu virsrakstiem vai satura tēmām. Dalībnieks tiek aicināts sakārtot šīs kartītes grupās atbilstoši saviem priekšstatiem un dot šīm grupām nosaukumus. Dalībnieks komentē savas darbības. Moderators uzdod jautājumus, lai izprastu dalībnieka domas. Ja dalībniekam rodas neskaidrības, moderators mēģina noskaidrot to cēloni un sniedz paskaidrojumus.

Pētījuma analīzes rezultātā tiek izveidots satura koks, kas balstās uz gūtajiem datiem, lietotāju izpratni par satura grupēšanas pricipiem un izmantoto terminoloģiju. Jūs saņemsiet arī ieskatu pētījuma norises gaitā: spilgtākos lietotāju komentārus un atsauksmes.

Mēs organizējam Baltijā lielāko lietojamības konferenci