finanses

DNB internetbankas grafiskās lietotāja saskarnes izstrāde un lietojamības testēšana

DNB meklēja, viņu vārdiem sakot, izstrādātāju, kas "skaita klikšķus" - spēj radīt mūsdienīgu, ergonomisku, ērtu, vienkāršu un modernu internetbankas saskarni, kur lietotājiem viss nepieciešamais ir pāris klikšķu attālumā. Ar šādu uzstādījumu DNB banka bija nolēmusi izveidot jaunu internetbankas grafisko saskarni, lai palielinātu jaunu klientu piesaisti, paaugstinātu esošo klientu apmierinātību, lojalitāti un samazinātu zvanu centra un filiāļu noslodzi.

Papildus vajadzību pēc jauna risinājuma veicināja pēdējo gadu tenholoģiju straujā attīstība un augošās klientu prasības – iepriekšējā internebankas saskarne jaunās versijas palaišanas brīdī bija kalpojusi jau 6 gadus.

IZPĒTE, INTERVIJAS UN TESTI

Mēs nolēmām iesaistīt projektā DNB bankas klientus, kas „sēž ekrāna otrā pusē“, lai radītu tieši viņu ikdienas vajadzībām un paradumiem ērtu grafisko saskarni. Ar katras mērķgrupas pārstāvjiem mēs veicām viens-pret-viens klātienes intervijas. Balstoties uz lietojamības speciālista sagatavotiem jautājumiem interviju laikā tika izzinātas bankas klientu ikdienas vajadzības, pieredze un ieradumi digitālā vidē. Otrajā interviju daļā mēs izmantojām kartiņu šķirošanas metodoloģiju (card sorting), lai izveidotu intuitīvu internetbankas lapas koku un ieviestu viegli saprotamus sadaļu nosaukumus. Internetbankā ir ap 120 sadaļu ar dažādām funkcijām un saturu, līdz ar to ir īpaši svarīgi, lai lietotājs šajā struktūrā spētu ātri orientēties.

KARKASI UN TESTĒŠANA

Pēc intervijās un priekšizpētē iegūto datu apkopošanas un analīzes mēs uzsākām nākamo projekta posmu - karkasu (wireframes) izstrādi, kurā definējām katras sadaļas saturu, funkcijas un to prioritātes. Vairākās secīgās iterācijās kopā ar bankas produktu, mārketinga un IT nodaļas, kā arī valdes pārstāvjiem, tika izveidoti ap 90 dažādi karkasi.

Lai pārliecinātos par radītās saskartnes efektivitāti un pieslipētu detaļas, mēs organizējām karkasu testēšanu. Testu dalībnieki veica ikdienas internetbankas uzdevumus klikšķinot prototipu. Testu norise tika dokumentēta ar datora ekrāna un lietotāju sejas video ierakstu. Iegūtos datus apstrādāja un detalizēti analizēja lietojamības speciālists un veica nepieciešamās karkasu izmaiņas.

WEB DIZAINS, FRONT-END UN TESTĒŠANA

Ņemot vērā DNB grafisko identitāti, tika radīts internetbankas grafiskā dizaina koncepts un detalizēts web dizains katrai no sadaļām. Pēc izveidotā dizaina „sagriešanas“ mēs to rūpīgi testējām uz datoriem un planšetēm ar populārāko operētājsistēmu un interneta pārlūkprogrammu versijām, lai nodrošinātu identisku pieredzi visu ierīču lietotājiem.

Notestētos HTML, CSS un JavaScript risinājumus mēs piegādājām DNB bankas tehniskajai komandai, kas integrēja tos internetbankas sistēmā.

Pirms jaunās internetbankas versijas palaišanas speciāli izvēlēti klienti tika aicināti uz testiem, lai novērtētu jauno grafisko saskarni reālā ikdienas darbā un ar reāliem datiem.

INOVĀCIJAS

Mūsdienu interneta lietotāja ikdiena ir strauja -  jānoorientējas dažādās vietnēs un saskarnēs. Internetbankā lietotājs ieskatās reizi nedēļā vai retāk, taču katru dienu lieto Google, e-pastu un sociālos tīklus, kurus apguvuši labāk kā lietišķas sistēmas.

Tādēļ mūsu radītajā internetbankā tika ieviesti jauni principi, kas lietotājiem pazīstami no citām viņu ikdienā lietotām saskarnēm:

  • darba virsmas princips - biežāk lietotās funkcijas ir pieejamas sākumlapā uzreiz pēc autorizācijas
  • personalizācija - atšķirīgas grafiskas ikonas katram kontam un konta nosaukuma maiņa
  • auto-complete funkcionalitāte maksājumiem - automātisku maksājumu saglabāšana un vienkāršāka to atkārtota izmantošanu
  • iespēja ērti nosūtīt konta numuru draugam

REZULTĀTI

2013. gada 24. aprīlī darbu uzsāk jaunā internetbanka. Lielākajai daļai DNB internetbankas lietotāju patīk un šķiet noderīgas inovatīvās funkcijas. 85% aptaujāto norādā ka “ļoti patīk” kontu identificēšanas ar grafiskām ikonām un “auto-complete” funkcionalitāte maksājumiem.

Jaunā DNB internetbankas grafiskā saskarne pirmajos 6 mēnešos palīdzēja palielināt aktīvo klientu skaitu par 16% un samazināt zvanu centra noslodzi par 27%.

DNB banka Latvijā ir daļa no lielākās Norvēģijas finanšu grupa, kas ir viena no vadošajām finanšu organizācijām visā Ziemeļvalstu reģionā. DNB grupa ir pārstāvēta 19 pasaules valstīs, nodrošinot plašu finanšu pakalpojumu klāstu gan privātpersonām, gan uzņēmumiem.

citi mūsu projekti