Valsts pārvalde

Uzņēmumu reģistra mājas lapa

Ar lielu atbildības sajūtu un lepnumu esam izstrādājuši jauno Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra mājas lapas satura un informācijas arhitektūru un web dizainu, lielu vērību pievēršot mājas lapas lietojamības (UX) uzlabošanai.

Pirmajā fāzē mēs sadalījām visus lapas apmeklētājus piecās grupas, kuras raksturoja ur.gov.lv lapas apmeklēšanas biežums, mērķi, vajadzības un apmeklējuma impulsi. Ar katras lietotājas grupas pārstāvjiem mēs organizējām intervijas un card sorting jeb informācijas arhitektūras testēšanu. Par ievērojamo satura daudzumu liecina fakts, ka lietojamības testā tika izmantota 61 kartīte (katra no tām atbilst sadaļai mājaslapā). Izstrādājot lapas satura struktūru un sadaļu nosaukumus, mēs izmantojām terminoloģiju, ko UR klienti lietoja intervijās.

Balstoties uz izveidotajiem lietotāju uzdevumiem, saturs garākiem procesiem tika sadalīts pa soļiem. Izmantojot šo pieeju, lietotājs var saņemt pēc iespējas precīzāku informāciju un pārskatāmi redzēt kopējo procesa gaitu. Ņemot vērā, ka dažādiem uzdevumiem lietotāji aizvien vairāk izmanto mobilās ierīces, bija būtiski panākt, ka viss saturs vienlīdz labi tiek attēlots uz dažādiem ekrāniem un ierīcēm.

Mājas lapas izstrādē mēs nodrošinājām visus lietojamības un grafiskā dizaina darbus, kas pēc lietotāju testiem tika apkopoti specifikācijā un nodoti klientam iepirkuma par programmēšanu organizēšanai. Kopumā izveidojām 85 tehniskās skices (gan mobile, gan desktop versijās), kā arī 128 web dizaina faili. Lai nodrošinātu, ka programmēšana ir realizēta atbilstoši iecerētajam, pirms lapas publicēšanas mēs veicām grafisko auditu.

Jau pirmo mēnešu laikā pēc jaunās mājas lapas publicēšanas Uzņēmumu reģistra klientu apkalpošanas centrs novēroja būtisku samazinājumu saņemtajos zvanos, kā arī pozitīvas atsauksmes no klientiem. Prieks, ka jaunās mājaslapas lietojamību pozitīvi novērtējuši arī cilvēki, kas agrāk bija saskārušies ar problēmām.

Latvijas republikas Uzņēmumu reģistrs rūpējas, lai vairāk kā 200 000 Latvijas uzņēmumi un komersanti varētu ērti risināt savus ikdienas jautājumus, kas saistīti ar uzņēmumu dibināšanu, amatpersonu maiņu vai slēgšanu.

citi mūsu projekti