finanses

Nebanku aizdevumu biznesa procesu pārvaldības sistēmas izstrāde

Konfidencialitātes nosacījumu dēļ mēs nedrīkstam sniegt detalizētus klienta biznesu raksturojošus datus.

Nebanku finanšu aizdevumu sniedzējam bija nepieciešama sistēma, kas automatizētu ikdienas biznesa procesus - sākot ar reāla laika kredīta ņēmēja finanšu vēstures pārbaudi dažādos reģistros, līdz ikmēneša maksājuma summas aprēķinam un automātiskai rēķina izsūtīšanai.

Mēs veicām pilnu sistēmas izstrādi atbilstoši  klienta ikdienas darba vajadzībām, kā arī apjomīgu datu migrāciju no iepriekš lietotās sistēmas. Rezultātā būtiski tika automatizēti un optimizēti vairāki desmiti biznesa procesi. Šobrīd ikdienā sistēmu lieto vairāk kā 200 uzņēmuma darbinieki dažādās Eiropas valstīts.

Aizdevumu sistēma nodrošina:

  • dokumentu veidņu pārvaldība un automātiska dokumentu ģenerēšana
  • pilnībā automatizēta rēķinu veidošana un piegāde klientiem
  • pilnībā automatizēta bankas ienākošos maksājumu apstrāde
  • aizdevumu reģistrs un ar to saistītās funcionalitātes
  • ienākošo un izejošo maksājumu pārvaldība (banku maksājumu imports/eksports)
  • integrācijas ar ārējām sistēmām (apdrošināšanas reģistri, parādnieku reģistri u.c.)
  • aizdevumu finanšu aprēķini (mēneša likmes, GPL, IRR u.tml.)
  • atskaites (klientu, darījumu, finanšu)
  • dokumentu vadības apakšistēma
  • multivalūtu un multivalodu atbalsts

Sistēma izstrādāta uz Ruby on Rails ietvara (framework). Gan vienībtestiem (unit tests), gan automatizētajiem akcepttestiem (feature tests) ir nodrošināts 100% pārklājums, lai nodrošinātu sistēmas stabilitāti gan ikdienā, gan jaunu funkciju ieviešanas gadījumā (sarakstīti vairāk kā 6500 automatizētie testu skripti).

citi mūsu projekti