Biznesa konsultācijas

Boston Consulting Group lēmumu pieņemšanas rīks

Starptautisks uzņēmums Boston Consulting Group ikdienā risina daudz un dažādus jautājumus, kas ir saistīt ar lēmumu pieņemšanu un konsultēšanu. Lai pieņemtie lēmumi būtu pēc iespējas objetīvāki un samazinātu risku subjektīvu viedokļu dominancei, darbs notiek ekspertu grupās. Eksperti sapulcējas praktiskā darbnīcā (workshop) un diskutē par aktuālajiem jautājumiem. Kad visi ir izteikušies, notiek aizklāts balsojums par jautājumiem. Izmantojot matemātisku Delfi metodi tiek izskaitļots katra jautājuma konsensus rezultāts, atmetot ekstrēmas vērtības.  Ja jautājuma vērtībā ir sasniegusi vienprātību jeb konsensusu, jautājums tiek atzīmēts kā atrsināts.

Mūsu darba uzdevums bija BCG Londonas birojam izstrādāt progammtūras rīku, kurā BCG darbinieks var izveidot praktisku darbnīcu (workshop), ievadīt jautājumus, norādīt to vērtību skalu, pievienot ekspertus. Rīka izstrādē nodrošinājām pilnu darbu ciklu - no karkasu un dizaina izstrādes līdz programmēšanai, testēšanai un piegādei uz BCG IT centra serveriem.

BCG ir globāla amerikāņu kompānija, kas ir dibināta 1963. gadā. BCG ir 88 biroji visā pasaulē un 14000 darbinieku.

citi mūsu projekti